Bilješka o izdavaču prema § 24 Zakona o medijima (MedG) stav 3

(Austrijski Savezni zakon o štampi i drugim publicističkim medijima)
Vlasnik medija i izdavač: Grad Beč
Adresa: A-1082 Beč, Rathaus
DVR: 0000191

Odgovorni za sadržaj

Ponuda www.socialinfo.eu se sastoji od redakcijski uređenog dijela i informativnih sadržaja dostavljenih od samostalnih informativnih sistema. Ova načelna misao decentralne izrade i njege sadržaja od strane lokalnih/regionalnih odgovornih za baze podataka omogućava najveću moguću aktuelnost i primjenu lokalnih kompetencija.

Odgovorni izvor podataka naći ćete kao hipertekst link na kraju svakog seta podataka. Sadržaji i strategije zaštite podataka uključenih zbirki podataka u punom obimu ostaju u samoodgovornosti uključenih lokalnih baza podataka.

Odgovoran za sadržaje, ukoliko nije naveden eksterni izvor podataka:

SozialRuf Wien - Fonds Soziales Wien

Uprava: Hans Werner
Tel.: +43 1 4000 66471
Adresa: A-1030 Beč, Guglgasse 7-9
E-Mail: sozialruf@fsw.at
DVR: 1070053

Objava prema § 25 Zakona o medijima stav 4

Linija lista

www.socialinfo.eu je evropska baza socijalnih podataka koja svim korisnicima interneta omogućava pristup lokalnim/regionalnim i međunarodnim informacijama o ustanovama i ponudama iz socijalne oblasti. Svi navodi sadržani na ovoj stranici služe isključivo kao informacija.

Autorska prava

Layout i uređenje ponude kao i pojedinačnih elemenata kao logo, fotografije, grbovi itd. su zaštićeni autorskim pravom.

Ograničenje jemstva

Tehnički servisi www.socialinfo.eu su pažljivo programirani. Uprkos tome ni SozialRuf Wien u Fonds-u Soziales Wien, niti Grad Beč ili računski centri ne mogu preuzeti garanciju za potpunu tačnost. Svi navodi se vrše bez garancije. Jemstvo za štete nastale na osnovu sadržaja ili servisa objavljenih u www.socialinfo.eu je isključeno. Također se ne preuzima jemstvo za eventualnu neposrednu, posrednu, slučajnu ili posebnu štetu ili posljedicu koja nastane na osnovu Vašeg pristupa na stranicu www.socialinfo.eu ili njeno korištenje odnosno koja stoji u bilo kakvoj vezi s istim, uključujući - međutim ne i ograničeno na - svaki gubitak ili štetu kroz viruse koji se odražavaju na Vašu kompjutersku opremu ili na s Vaše strane pretpostavljenu pouzdanost informacija pribavljenih sa stranice www.socialinfo.eu.

Upute i linkovi

Stranica www.socialinfo.eu sadrži hipertekst linkove za druge internet stranice koje su potpuno neovisne od ove stranice. SozialRuf Wien u Fonds-u Soziales Wien u tom pogledu ne preuzima nikakvo jemstvo, posebno ne za njihov sadržaj i tačnost, potpunost ili autentičnost informacija sadržanih pod nekim od tih hipertekst linkova ili na nekoj drugoj internet stranici. Pristup na bilo koje druge internet stranice povezane sa stranicom www.socialinfo.eu se vrši na sopstvenu odgovornost. Jemstvo za bilo kakvu informaciju koja se nalazi na istim kao i za posljedice koje iz istih proizilaze je isključeno od strane SozialRuf Wien u Fonds-u Soziales Wien.

Dizajn, programiranje i bezbarijerno uređenje

Weberhofer GmbH

Weberhofer GmbH
Tel.: +43 1 54544210
Adresa: A-1080 Beč, Blindengasse 52/3
E-Mail: office@weberhofer.at