Impresum podle § 24 odst. 3 zákona o médiích

(rakouský spolkový zákon o tisku a jiných publicistických médiích)
vlastník média a vydavatel: magistrát města Vídně
adresa: A-1082 Vídeň, radnice
číslo zpracování dat: 0000191

Zodpovědnost za obsah

Nabídka stránek www.socialinfo.eu sestává z redakční části a informací poskytovaných samostatnými informačními systémy. Základní myšlenka, že informační obsah bude sestavovat a aktualizovat lokální či regionální správce databáze, zaručuje maximální aktualitu a zároveň využívá lokální kompetenci.
Příslušný datový pramen naleznete ve formě hypertextového linku na konci každé datové věty. Za obsah a strategii na ochranu osobních údajů i nadále v plné míře zodpovídá zúčastněná lokální databáze.

Zodpovědnost za obsah, není-li uveden externí datový zdroj:

Erstberatung ve fondu Fonds Soziales Wien
vedoucí: Hans Werner
tel.: +43 1 4000 66471
adresa: A-1030 Vídeň, Guglgasse 7-9
e-Mail: sozialinfo@fsw.at
číslo zpracování dat: 1070053

Zveřejnění podle § 25 odst. 4 rakouského zákona o médiích

Blattlinie

www.socialinfo.eu je evropská sociální databáze, která všem internetovým uživatelům poskytuje lokální či regionální a mezinárodní informace o zařízeních a nabídce v sociální oblasti. Veškeré údaje uvedené na těchto webových stránkách slouží výhradně informačním účelům.

Autorské právo

Layout a úprava nabídky i dílčích prvků jako jsou loga, fotografie, znaky atd. jsou chráněny podle autorského práva.

Omezené ručení

Technické služby stránek www.socialinfo.eu jsou pečlivě naprogramovány. Přesto SozialRuf Wien ve fondu Fonds Soziales Wien, magistrát města Vídně ani výpočetní střediska nemohou zaručit naprostou bezchybnost obsahu. Veškeré údaje jsou bez záruky. Jakékoliv ručení za škody způsobené obsahem nebo službami zveřejněnými na stránkách www.socialinfo.eu je vyloučeno. Ručení je vyloučeno za případné přímé, nepřímé, náhodné nebo mimořádné škody či následné škody, které by mohly vzniknout na základě Vašeho přístupu na stránky www.socialinfo.eu nebo z jejich užívání anebo by mohly s nimi souviset, včetně - nikoliv výlučně - jakékoliv ztráty či poškození způsobených viry, které ovlivní Vaše počítačové vybavení anebo informace ze stránek www.socialinfo.eu, které jste považovali za důvěryhodné.

Odkazy a linky

Webové stránky www.socialinfo.eu obsahují hypertextové linky na jiné internetové stránky, které jsou na této stránce zcela nezávislé. SozialRuf Wien ve fondu Fonds Soziales Wien v tomto ohledu nepřejímá zodpovědnost, především ne za obsah a přesnost, úplnost a autenticitu informací obsažených v některém z těchto hypertextových linků nebo jiných internetových stránkách. Přístup na jakékoliv jiné webové stránky propojené se stránkami www.socialinfo.eu je na Vaši vlastní zodpovědnost. Ručení za jakékoliv informace uvedené na těchto stránkách anebo za následky z toho vyplývající SozialRuf Wien ve fondu Fonds Soziales Wien vylučuje.

Design, programování a bezbariérová úprava

Weberhofer GmbH
Weberhofer GmbH
tel.: +43 1 54544210
adresa: A-1080 Vídeň, Blindengasse 52/3
e-Mail: office@weberhofer.at