Bilješka o nakladniku prema § 24 Zakona o medijima (MedG) stavka 3

(Austrijski Savezni zakon o tisku i drugim publicističkim medijima)
Vlasnik medija i nakladnik: Grad Beč
Adresa: A-1082 Beč, Rathaus
DVR: 0000191

Odgovorni za sadržaj

Ponuda www.socialinfo.eu se sastoji od redakcijski uređenog dijela i informativnih sadržaja dostavljenih od samostalnih informativnih sustava. Ova načelna misao decentralne izrade i njege sadržaja od strane lokalnih/regionalnih odgovornih za baze podataka omogućava najveću moguću aktualnost i primjenu lokalnih kompetencija.

Odgovorni izvor podataka naći ćete kao hipertekst link na kraju svakog seta podataka. Sadržaji i strategije zaštite podataka uključenih zbirki podataka u punom opsegu ostaju u samoodgovornosti uključenih lokalnih baza podataka.

Odgovoran za sadržaje, ukoliko nije naveden eksterni izvor podataka:

Erstberatung / Fonds Soziales Wien
Uprava: Hans Werner
Tel.: +43 1 4000 66471
Adresa: A-1030 Beč, Guglgasse 7-9
E-Mail: soziainfo@fsw.at
DVR: 1070053

Objava prema § 25 Zakona o medijima stavka 4

Linija lista

www.socialinfo.eu je europska baza socijalnih podataka koja svim korisnicima interneta omogućava pristup lokalnim/regionalnim i međunarodnim informacijama o ustanovama i ponudama iz socijalne oblasti. Svi navodi sadržani na ovoj stranici služe isključivo kao informacija.

Autorska prava

Layout i uređenje ponude kao i njezinih pojedinačnih elemenata kao logo, fotografije, grbovi itd. su zaštićeni autorskim pravom.

Ograničenje jamstva

Tehnički servisi www.socialinfo.eu su pažljivo programirani. Uprkos tome ni SozialRuf Wien u Fonds-u Soziales Wien, niti Grad Beč ili računski centri ne mogu preuzeti garanciju za potpunu točnost. Svi navodi se vrše bez garancije. Jamstvo za štete nastale na temelju sadržaja ili servisa objavljenih u www.socialinfo.eu je isključeno. Također se ne preuzima jamstvo za možebitnu izravnu, neizravnu, slučajnu ili posebnu štetu ili posljedicu koja nastane na temelju Vašeg pristupa na stranicu www.socialinfo.eu ili njeno korištenje odnosno koja stoji u bilo kakvoj vezi s istim, uključujući - međutim ne i ograničeno na - svaki gubitak ili štetu kroz viruse koji se odražavaju na Vašu računarsku opremu ili na s Vaše strane pretpostavljenu pouzdanost informacija pribavljenih sa stranice www.socialinfo.eu.

Upute i linkovi

Stranica www.socialinfo.eu sadrži hipertekst linkove za druge internet stranice koje su potpuno neovisne od ove stranice. SozialRuf Wien u Fonds-u Soziales Wien u tom pogledu ne preuzima nikakvo jamstvo, posebice ne za njihov sadržaj i točnost, potpunost ili autentičnost informacija sadržanih pod nekim od tih hipertekst linkova ili na nekoj drugoj internet stranici. Pristup na bilo koje druge internet stranice povezane sa stranicom www.socialinfo.eu se vrši na vlastitu odgovornost. Jamstvo za bilo kakvu informaciju koja se nalazi na istim kao i za posljedice koje iz istih proizilaze je isključeno od strane SozialRuf Wien u Fonds-u Soziales Wien.

Dizajn, programiranje i bezbarijerno uređenje

Weberhofer GmbH

Weberhofer GmbH
Tel.: +43 1 54544210
Adresa: A-1080 Beč, Blindengasse 52/3
E-Mail: office@weberhofer.at