Informacja w myśl § 24 ust. 3 austriackiej ustawy medialnej (MedG)

(Austriacka ustawa federalna o prasie i innych mediach)
właściciel i wydawca: Miasto Wiedeń
adres: 1082 Wien, Rathaus
kod zezwolenia na przetwarzanie danych (DVR): 0000191

Podmiot odpowiedzialny za treść

Zawartość serwisu informacyjnego www.socialinfo.eu składa się z części redakcyjnej oraz informacji pochodzących z zewnętrznych niezależnych systemów informacyjnych. Zasada zdecentralizowanego opracowywania i modyfikowania treści przez lokalne bądź regionalne instytucje odpowiedzialne za bank danych zapewnie najwyższą aktualność i umożliwia wykorzystanie lokalnych zasobów.
Na końcu każdego rekordu znajduje się hiperłącze wskazujące odnośne źródło danych. Uczestniczące w serwisie lokalne banki danych odpowiadają w pełnym wymiarze za treść i strategie ochrony danych.

Podmiot odpowiedzialny za treść informacji, przy których nie podano zewnętrznego źródła danych:

Erstberatung przy Fonds Soziales Wien
(Wiedeński telefon socjalny przy Wiedeńskim Funduszu Socjalnym)
kierownictwo: Hans Werner
tel.: +43 1 4000 66471
adres: A-1030 Wien, Guglgasse 7-9
e-mail: sozialinfo@fsw.at
kod zezwolenia na przetwarzanie danych (DVR): 1070053

Wyjaśnienie w myśl § 25 ust. 4 austriackiej ustawy medialnej (MedG)

Cel strony

Serwis www.socialinfo.eu jest europejskim bankiem danych socjalnych udostępniającym wszystkim użytkownikom Internetu lokalne, regionalne i ponadnarodowe informacje o instytucjach socjalnych i ofercie usług społecznych. Wszelkie dane znajdujące się na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym.

Prawo autorskie

Layout strony i opracowanie graficzne ofert oraz ich poszczególnych elementów np. znaków logo, fotografii, herbów itp. są chronione prawem autorskim.

Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej

Funkcjonalność serwisu www.socialinfo.eu została starannie zaprogramowana. SozialRuf Wien przy Fonds Soziales Wien, Miasto Wiedeń i ośrodki komputerowe nie przejmują jednak odpowiedzialności za całkowitą poprawność opublikowanej treści. Nie przejmujemy też odpowiedzialności za prawidłowość danych. Wyklucza się ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane informacjami publikowanymi w serwisie www.socialinfo.eu Nie przejmuje się również żadnej odpowiedzialności za ewentualne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub szczególne szkody bądź następstwa, wynikające z odwiedzin na stronie www.socialinfo.eu bądź z użytkowania tej strony, czy też związane z takimi odwiedzinami lub użytkowaniem. W szczególności (choć nie wyłącznie) wyklucza się odpowiedzialność za straty lub szkody spowodowane przez wirusy, oddziaływujące na sprzęt komputerowy użytkownika lub na zakładaną przez niego rzetelność informacji pobieranych ze strony www.socialinfo.eu

Odnośniki i łącza

Strona www.socialinfo.eu zawiera hiperłącza odsyłające do innych stron internetowych, całkowicie niezależnych od strony www.socialinfo.eu SozialRuf Wien przy Fonds Soziales Wien nie przejmuje żadnej odpowiedzialności, w szczególności zaś odpowiedzialności za treść, dokładność, kompletność lub prawdziwość informacji w hiperłączach lub na innych stronach internetowych. Odwiedzanie wszelkich stron internetowych podlinkowanych do strony www.socialinfo.eu następuje na własną odpowiedzialność użytkownika. SozialRuf Wien przy Fonds Soziales Wien nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za jakiekolwiek informacje znajdujące się na stronie oraz za wynikające z nich następstwa.

Projekt, oprogramowanie i koncepcja bezbarierowego dostępu

Weberhofer GmbH
Weberhofer GmbH
nr telefonu: +43 1 54544210
adres: 1080 Wien, Blindengasse 52/3
e-mail: office@weberhofer.at