Európska sociálna databanka obsahuje komplexné informácie o inštitúciách v Európe, činných v sociálnej oblasti všetkých zúčastnených regiónov. Zvoľte prosím jazyk a región a potom použite vyhľadávací register na získanie požadovaných informácií. Hľadané heslo môžete tiež zadať priamo do vyhľadávacieho políčka.
Kliknutím na funkciu "preložiť heslá" môžete vyhľadávané pojmy preložiť do všetkých ponúkaných jazykov.