Impresum po 3. odst. 24. čl. zakona o medijih

(Avstrijski zvezni zakon o tisku in drugih medijih)
Lastnik in izdajatelj: Mesto Dunaj
Naslov: A-1082 Wien, Rathaus
DVR: 0000191

Odgovornost za vsebino

Ponudba na spletišču www.socialinfo.eu je sestavljena iz uredniškega dela in vsebin iz samostojnih informacijskih sistemov. Za decentralno pripravo in vzdrževanje vsebin so odgovorni strokovnjaki lokalnih in regionalnih podatkovnih bank, ki zagotavljajo sprotno posodabljanje podatkov in zanesljivost pri uporabi lokalnih virov. Vir podatkov, odgovoren za informacije, zasledite kot nadbesedilno povezavo na koncu vsakega podatkovnega nabora. Za vsebine in strategije varstva podatkov udeleženih podatkovnih zbirk so izključno odgovorne udeležene lokalne podatkovne banke.

Za vsebine, za katere ni naveden zunanji vir podatkov, odgovarja:

Erstberatung im Fonds Soziales Wien
Leitung: Hans Werner
Tel.: +43 1 4000 66471
Adresse: A-1030 Wien, Guglgasse 7-9
E-Mail: sozialinfo@fsw.at
DVR: 1070053

Razkritje podatkov po 4. odst. 25. člena zakona o medijih

Namembnost medija

www.socialinfo.eu je evropska banka socialnih podatkov, ki lokalnim/regionalnim uporabnikom omogoča dostop do podatkov o mednarodnih storitvah in ponudbah na socialnem področju. Vsi podatki na tem spletišču so namenjeni izključno obveščanju.

Avtorske pravice

Layout in oblikovanje ponudbe ter vseh posameznih elementov kot so logotip, fotografije, grb itd. so avtorsko zaščiteni.

Omejitev jamstva

Tehnične storitve na spletišču www.socialinfo.eu temeljijo na skrbnih raziskavah in programih. Kljub temu pa Socialni klic Dunaja pri Skladu za socialni Dunaj (SozialRuf Wien im Fonds Soziales Wien), mesto Dunaj ali računalniški centri ne morejo prevzeti popolne odgovornosti za pravilnost podatkov. Vsi podatki so brez garancije. Izključeno je jamstvo za škodo, ki nastane zaradi vsebin, objavljenih na spletišču www.socialinfo.eu. Izključeno je tudi jamstvo za neposredno, posredno, naključno ali posebno škodo ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi vašega dostopa do podatkov na spletišču www.socialinfo.eu ali zaradi uporabe le-teh ali zaradi kakršne koli povezave s temi podatki, vključno z - in brez omejitve na - kakršnokoli izgubo ali škodo zaradi virusov, ki bi vplivali na vašo računalniško opremo ali domnevno zanesljivost informacij spletišča www.socialinfo.eu.

Sklici in povezave

Spletišče www.socialinfo.eu vsebuje povezave z drugimi spletnimi stranmi, ki so popolnoma neodvisne od tega spletišča. Socialni klic Dunaja (v okviru Sklada za socialni Dunaj - Fonds Soziales Wien) ne prevzema odgovornosti, še zlasti ne za vsebino, natančnost, popolnost ali avtentičnost informacij, ki so na voljo na nadbesedilnih povezavah ali drugih spletnih straneh. Uporabniki so sami odgovorni za priklic drugih spletišč, ki so povezana s spletiščem www.socialinfo.eu. Socialni klic Dunaja (SozialRuf Wien im Fonds Soziales Wien) izključuje kakršnokoli odgovornost za tako pridobljene informacije in posledice dostopa do teh informacij.

Dizajn, programiranje in oblikovanje brez omejitev

Weberhofer GmbH

Weberhofer GmbH
Tel.: +43 1 54544210
Adresse: A-1080 Wien, Blindengasse 52/3
E-Mail: office@weberhofer.at