Импресум према § 24 Закона о медијима (MedG) став 3

(Аустријски Савезни закон о штампи и другим публицистичким медијима)
Власник медија и издавач: Град Беч
Адреса: А-1082 Wien, Rathaus
DVR: 0000191

Одговорни за садржај

Понуда www.socialinfo.eu се састоји од дела који уређује редакција као и од информативних садржаја достављених од самосталних информативних система. Ова начелна мисао децентралне израде и обраде садржаја од стране локалних/регионалних органа, одговорних за базе података, омогућава највећу могућу актуелност и примену локалних компетенција.

Одговорни извор података наћи ћете као линк на крају сваког сета података. Садржаји и стратегије заштите података укључених збирки података у пуном обиму остају у самоодговорности укључених локалних база података.

Одговоран за садржаје, уколико није наведен екстерни извор података:

Erstberatung / Fonds Soziales Wien
Руководилац: Hans Werner
Тел.: +43 1 4000 66471
Адреса: A-1030 Wien, Guglgasse 7-9
E-Mail: sozialinfo@fsw.at
DVR: 1070053

Обелодањивање према § 25 Закона о медијима став 4

Линија листа

www.socialinfo.eu је европска база социјалних података која свим корисницима интернета омогућава приступ локалним/регионалним и међународним информацијама о установама и понудама из социјалне области. Сви наводи садржани на овој страници служе искључиво као информација.

Ауторска права

Лејаут и графичка обрада понуде као и њезиних појединачних елемената, као што су лого, фотографије, грбови итд., су заштићени ауторским правом.

Ограничење јемства

Технички сервиси www.socialinfo.eu су пажљиво програмирани. Упркос томе ни SozialRuf Wien у институцији Fonds Soziales Wien, нити Град Беч или рачунарски центри не могу преузети гаранцију за потпуну тачност. Сви наводи се врше без гаранције. Јемство за штете настале на основу садржаја или сервиса објављених у www.socialinfo.eu је искључено. Такође се не преузима јемство за евентуалну непосредну, посредну, случајну или посебну штету или последицу која настане на основу Вашег приступа на страницу www.socialinfo.eu или њено коришћење односно која стоји у било каквој вези са истим, укључујући - међутим не и ограничено на - сваки губитак или штету кроз вирусе који се одражавају на Вашу компјутерску опрему или на са Ваше стране претпостављену поузданост информација преузетих са странице www.socialinfo.eu.

Повезнице и линкови

Страница www.socialinfo.eu садржи линкове на друге интернет странице које су потпуно независне од ове странице. SozialRuf Wien у институцији Fonds Soziales Wien у том погледу не преузима никакво јемство, посебно не за њихов садржај и тачност, потпуност или аутентичност информација садржаних под неким од тих линкова или на некој другој интернет страници. Приступ било којој другој интернет странице повезаној са страницом www.socialinfo.eu се врши на сопствену одговорност. Јемство за било какву информацију која се налази на истим као и за последице које из истих произилазе је искључено од стране SozialRuf Wien у институцији Fonds Soziales Wien.

Дизајн, програмирање и опремање за неограничен приступ

Weberhofer GmbH

Weberhofer GmbH
Tel.: +43 1 54544210
Адреса: A-1080 Wien, Blindengasse 52/3
E-Mail: office@weberhofer.at