Medya Yasası'nın 24. maddesi 3. paragrafına göre künye

(Basın ve diğer yayımcılıkla ilgili medyalar hakkında Avusturya Federal Kanunu)
Medya sahibi ve yayımcı: Viyana Belediyesi
Adres: A-1082 Wien, Rathaus
DVR: 0000191

İçerikten sorumlu

www.socialinfo.eu sunumu redaksiyonel düzenlenmiş bir bölümden ve bağımsız enformasyon sistemleri tarafından gönderilen bilgi içeriklerinden ibarettir. İçeriklerin yerel/yöresel veri bankası sorumluları tarafından hazırlanması ve bakımına ilişkin bu ana fikir yerel yetkinin mümkün olan en yüksek güncelliğini ve kullanımını sağlamaktadır. Sorumlu veri kaynağını her veri setinin sonunda hipermetin linki olarak bulabilirsiniz. İlgili veri toplamaların içerikleri ve veri koruma stratejileri tam kapsamıyla iştirak eden yerel veri bankalarının kendi sorumlulukları altındadır. p>

Harici veri kaynağı belirtilmediği müddetçe içeriklerden sorumlu:

Erstberatung im Fonds Soziales Wien (Viyana Sosyal Fonu dahilindeki Sosyal Telefon Hattı)
Yönetim: Hans Werner
Tel.: +43 1 4000 66471
Adres: A-1030 Wien, Guglgasse 7-9
E-Mail: sozialinfo@fsw.at
DVR: 1070053

Medya Yasası'nın 25. maddesi 4. paragrafına göre bildirim

Çizgi

www.socialinfo.eu bütün internet kullanıcılarına sosyal alanda kuruluşlar ve sunumlara ilişkin yerel/yöresel ve uluslararası bilgileri kolay ulaşılabilir kılan bir Avrupa sosyal veri bankasıdır. Bu sitenin içerdiği tüm veriler sadece bilgi amaçlıdır.

Telif hakkı

Sunumun sayfa düzeninin ve tasarımının ve de logolar, fotoğraflar, armalar vs. gibi ayrı ayrı unsurlarının telif hakları saklıdır.p>

Sorumluluğun sınırlanması

www.socialinfo.eu sunumunun teknik servisleri itinalı şekilde programlanmıştır. Buna rağmen ne Viyana Sosyal Fonu dahilindeki Viyana Sosyal Danışma Hattı ne de Viyana Belediyesi ya da Bilgi İşlem Merkezleri tam doğruluğunu garanti edemezler. Tüm bilgiler mesuliyet üstlenmeden verilir. www.socialinfo.eu sitesinde yayımlanan içerikler veya sunulan servisler sonucunda ortaya çıkabilecek zararlardan mesuliyet kabul edilmesi mümkün değildir. www.socialinfo.eu sitesine erişiminizden veya bu siteyi kullanmanızdan dolayı ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde bununla bağlantılı olası doğrudan, dolaylı, rastlantısal veya özel zarar veya zarar sonrası doğan zararlardan ve de -bununla birlikte sınırlı olmamakla beraber - bilgisayar donanımınızı etkileyen virüsler dolayısıyla her türlü kayıp veya zarardan ya da www.socialinfo.eu sunumundan aldığınız bilgilerin güvenilir olduğunu sanmanızdan dolayı ortaya çıkan zararlardan da mesuliyet üstlenilmez.

 

Atıf ve linkler

Die www.socialinfo.eu sitesi bu siteden tamamen bağımsız diğer internet sitelerinin hipermetin-linklerini içermektedir. Bunlarla ilgili ve özellikle bunların içeriği ve de bu hipermetin-linklerinden birinin veya diğer internet sitelerinin birinin içerdiği bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü ya da gerçekliği konusunda Viyana Sosyal Fonu dahilindeki Viyana Sosyal Telefon Hattı mesuliyet üstlenmez. www.socialinfo.eu sitesi ile bağlantılı herhangi başka bir internet sitesine erişim sizin kendi sorumluluğunuz altındadır. Burada bulunan bilgilerden ve bundan doğan sonuçlardan Viyana Sosyal Fonu dahilindeki Viyana Sosyal Telefon Hattı'nın mesuliyet üstlenmesi mümkün değildir.

Tasarım, programlama ve bariyersiz dizayn

Weberhofer GmbH
Weberhofer GmbH
Tel.: +43 1 54544210
Adres: A-1080 Wien, Blindengasse 52/3
E-Mail: office@weberhofer.at